Fransestraat 9, 6524 HP Nijmegen, Nederland info@24bodycontrol.com

Nachtrust en gezonde geest

Om mee te kunnen draaien in de hedendaagse samenleving is de mens een steeds drukker functionerend wezen aan het worden. Dit heeft tot gevolg dat we gedurende een dag een aanzienlijke hoeveelheid prikkels ontvangen en er talloze informatie ons systeem binnenkomt. Deze prikkel en informatiestromen kunnen afkomstig zijn vanuit allerlei bronnen; werk-gerelateerde zaken, relaties en de privésfeer, het internet en social media etc. Het lichaam krijgt daarnaast ook de nodige fysieke belasting te verduren; bijvoorbeeld tijdens activiteiten en sport, maar ook tijdens langdurige eenzijdige statische werkhoudingen. Met een goede nachtrust geven we het lichaam de kans om te herstellen van al deze fysieke en mentale uitdagingen waar we onszelf aan bloot stellen; een goede nachtrust stelt het lichaam in staat om zich weer op te laden voor een nieuwe stroom aan prikkels, informatie en fysieke belasting.

Indien de nachtrust door uiteenlopende redenen verstoord is heeft dit aanzienlijke gevolgen voor ons functioneren, zeker wanneer de verstoring langer duurt en/of vaker optreedt. Fysieke gevolgen kunnen zich onder andere uiten in het ervaren van minder lichamelijke energie, toenemende vermoeidheid gedurende de dag, minder controle over het gewicht, een lager libido en er bestaat een toenemende kans op het ontwikkelen van systemische aandoeningen zoals diabetes en hartfalen. Een slechtere nachtrust wordt bovendien geassocieerd met een kortere levensduur 1,2,3.

De afgenomen lichamelijke energie en toenemende vermoeidheid heeft ook een sterke invloed op ons geestelijk functioneren. De koppeling tussen lichaam en geest kan niet los van elkaar worden gezien. Geestelijke gevolgen kunnen zich presenteren in de vorm van een toegenomen prikkelbaarheid en ervaren spanningen, een afname van de concentratie en alertheid en de mogelijkheden om nieuwe informatie op te nemen 4, een minder opgewekt gevoel en neerslachtigheid welke zich, wanneer langer bestaand, door kunnen zetten tot depressieve klachten 1,4. Een verminderde nachtrust heeft ook een toename van ons algehele stress level tot gevolg 4,5,6,7. Een hoger stress level is op zichzelf weer geassocieerd met een verstoring van de nachtrust.

Een verstoring van de nachtrust ontstaat in eerste instantie vaak als gevolg van andere stressoren (situaties die stress met zich meebrengen), maar draagt na verloop van tijd door het verhogen van de stress-levels op zichzelf dus ook weer bij aan een vergroting van het probleem. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan met een aanhoudende slechte nachtrust en een verminderd geestelijk functioneren. Om dit patroon te doorbreken heeft het lichaam, naast het verminderen van de oorzakelijke stressoren, in het begin vaak de juiste ondersteuning nodig om een goede nachtrust te bevorderen en weer in een situatie van rust, aanpassing en herstel te komen.

Voor een overzicht van onze producten die hieraan bijdragen verwijzen wij naar de afzonderlijke pagina’s: Slaapproblemen en vermoeidheidsklachten, Stress en neerslachtigheid.

Referenties:

  1. Leone, S., Van der Poel, A., Beers, K., Rigter, L., Zantinge, E., & Savelkoul, M. (2018). Slechte slaap: een probleem voor de volksgezondheid?. Trimbos Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction.
  2. Anujuo K, Stronks K, Snijder MB, Jean-Louis G, Rutters F, van den Born BJ, et al. Relationship between short sleep duration and cardiovascular risk factors in a multi-ethnic cohort – the helius study. Sleep Med. 2015;16(12):1482-8
  3. Cappuccio, F. P., D’Elia, L., Strazzullo, P., & Miller, M. A. (2010). Quantity and quality of sleep and incidence of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes care33(2), 414-420.
  4. Dewald-Kaufmann JF, Oort FJ, Bogels SM, Meijer AM. Why sleep matters: Differences in daytime functioning between adolescents with low and high chronic sleep reduction and short and long sleep durations. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies. 2013;.13(1A):pp.
  5. Strine, T. W., & Chapman, D. P. (2005). Associations of frequent sleep insufficiency with health-related quality of life and health behaviors. Sleep medicine6(1), 23-27.
  6. Magee, C. A., Caputi, P., & Iverson, D. C. (2011). Relationships between self-rated health, quality of life and sleep duration in middle aged and elderly Australians. Sleep medicine12(4), 346-350.
  7. Faubel, R., Lopez-Garcia, E., Guallar-Castillón, P., Balboa-Castillo, T., Gutiérrez-Fisac, J. L., Banegas, J. R., & Rodríguez-Artalejo, F. (2009). Sleep duration and health-related quality of life among older adults: a population-based cohort in Spain. Sleep32(8), 1059-1068.