Fransestraat 9, 6524 HP Nijmegen, Nederland info@24bodycontrol.com

Concentratie en leervermogen

Je aandacht erbij houden tijdens het zoveelste werkoverleg deze maand, nog even die laatste paar mailtjes wegwerken na werktijd, het volgen van weer een volgende cursus in het kader van bijscholing, nog één keer alles doornemen ter voorbereiding op het tentamen dat morgen plaatsvindt; we zijn een steeds groter deel van onze (vrije) tijd bezig om te kunnen voldoen aan de eisen die binnen het werk en de studie aan ons gesteld worden. Met zijn alle leggen we elkaar een toenemende druk op om hierbij te kunnen presteren. In de welvaartsstaat waarin wij leven zijn doelmatigheid, efficiëntie, slagvaardigheid en innovatie en ontwikkeling kernbegrippen geworden. De uitdrukking Tijd is geld’ is nog nooit zo toepasselijk geweest als tegenwoordig. Dit alles leidt tot een steeds grotere ervaren druk om maar te kunnen blijven ‘leveren’; blijven voldoen aan uitgekiende strakke planningen, extra-curriculaire activiteiten en aanstormende deadlines.

Bij dit alles moeten we ook nog balans zien te houden tussen ons sociale leven en het voldoen aan de verplichtingen die aan ons gesteld worden om mee te draaien in, of onszelf verder te ontwikkelen binnen, de geschetste maatschappij. Dit vereist een adequate planning vanuit onszelf, maar bovenal een goede productiviteit tijdens het voldoen aan die verplichtingen. Tijdens onze werkzaamheden en/of tijdens de studie is het dus wel zo fijn om ook te kunnen ‘leveren’ op de momenten waarop dit gewenst is. Hiermee wordt voorkomen dat werk en (studie) verplichtingen zich opstapelen en de besproken balans uit evenwicht raakt.

We kennen allemaal wel het gevoel dat ons brein op bepaalde dagen niet dermate efficiënt functioneert zoals op dat moment gewenst is; moeite om onze aandacht vast te houden en continu afdwalende gedachten, weinig concentratie en geen nieuwe informatie op kunnen nemen etc. Maar waar ligt dit dan aan? Vaak is hier niet een duidelijke aanwijsbare oorzaak voor te geven, dit wordt veelal multifactorieel (door meerdere factoren bepaald); o.a. stress, slaap en voeding kunnen hierbij een rol spelen 1,2,3.  Op momenten en dagen dat gepresteerd moet worden kan ons brein soms dan ook een extra trigger nodig hebben, een steuntje in de rug gebruiken om wel tot een hoge productiviteit en optimale prestatie te komen.

Voor een overzicht van onze producten die hieraan bijdragen verwijzen wij naar de pagina productiviteit en prestaties (studie/werk).

Referenties:

  1. Gaillard, A. W. (2018). Concentration, stress and performance. In Performance under stress(pp. 75-92). CRC Press.
  2. Palmer, L. (2013). The relationship between stress, fatigue, and cognitive functioning. College Student Journal47(2), 312-325.
  3. Tanaka, M., Ishii, A., & Watanabe, Y. (2014). Neural effects of mental fatigue caused by continuous attention load: a magnetoencephalography study. Brain research1561, 60-66.